společenství ECHAD

ECHAD        Kdo jsme        Pravidelná setkání        Akce        Kontakt

Seminář obnovy v Duchu Svatém podle Ernsta Sieverse


Komu je seminář určen 

Pro věřící lidi, kteří touží po obnově nebo prohloubení vztahu s Bohem, touží nově zažít Jeho lásku.

Místo

salonek Nového Adalbertina, 2. patro, Velké Náměstí, Hradec Králové

Časový rozvrh

 • 17.30 - Přivítání, krátká modlitba
 • 17:35 - 18:35 - Sdílení ve skupinkách 
 • 18:35 - 18:50 - Chvály
 • 18:50 - 19:30 - Katecheze

Program semináře v Hradci Králové

(pondělky)

 • 7. 3. 2022 - 1. Přípravné setkání
 • 14. 3. 2022 - 2. Bůh, který je Otcem, Tě miluje osobně
 • 21. 3. 2022 - 3. Ježíš, Spasitel a Osvoboditel
 • 28. 3. 2022 - 4. Ježíš je Pánem Tvého života
 • 4. 4. 2022 - 5. Bohoslužba pokání a smíření
 • 11. 4. 2022 - 6. Uvedení do prožívání Svatého týdne
                          Ježíš Tě povolává, aby ses stal jeho učedníkem                  
 • 18. 4. 2022 - Velikonoční pondělí, přestávka
 • 25. 4. 2022 - 7. Ježíš Tě naplňuje svým Svatým Duchem
 • 2. 5. 2022 - 8. Duch Svatý Ti dává dary a milosti
 • 9. 5. 2022  - 9. Modlitba za vylití Ducha Svatého
 • 16. 5. 2022 - 10. Duch Svatý Tě zasazuje do těla Kristova
 • 23 5. 2022 - 11. Duch Ježíšův Tě uschopňuje nést ovoce
 • 30. 5. 2022 - 12. Bohoslužba rozeslání, agapé

O co v semináři jde?

V mnoha farnostech mají zkušenost s duchovním seminářem nesoucí název SIEVERS po knězi, který ji upravil pro katolické prostředí. Jak sám o. Sievers napsal, tento seminář vede účastníky:

 • k prohloubení existujícího vztahu k Bohu nebo
 • k znovuvytvoření zhrouceného vztahu k Bohu nebo
 • k začátku nového vztahu k Bohu.

Jak probíhá seminář?

Seminář je postaven na každodenním osobním rozjímání předloženého úryvku z Písma (alespoň 15 minut) a na společných setkáních 1x za týden.

Jde o dvanáct setkání (zpravidla po týdnu), která mají tento program:

 • sdílení o rozjímaném Božím slově v malých skupinách
 • společnou modlitbu
 • přednášku se svědectvími
 • v rámci semináře je také nabídnuta individuální modlitba za vnitřní uzdravení, modlitba za dary Ducha Svatého a generální svátost smíření

Velký důraz klademe na to, aby se vzniklá společenství nevydělovala z farnosti a aby se absolventi kurzu nezačali považovat za nějaké "lepší" katolíky.

Zodpovědné osoby za vedení semináře

Helena Johnová, Veronika Vršanská, Eva a Martin Beranovi


Podrobné všeobecné informace o semináři naleznete na stránkách katolické charizmatické obnovy.

Seminář je zdarma. 

Přihlášení

Registrace na seminář ukončena, nelze se přihlásit.